Universiteto strategija, Integruotos plėtros strategija


\

Finansinės ataskaitos Integruotos plėtros strategija Mokslo ir studijų įstatymo pasikeitimai, universiteto strategija finansavimo įvedimas, nepalanki demografinė situacija, didėjanti konkurencija dėl studentų su šalies ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, išaugę reikalavimai studijų kokybei — pagrindiniai iššūkiai, su kuriais Kolegija susiduria šiandien. Reaguodami į šiuos pokyčius įgyvendiname įvairias iniciatyvas, orientuotas į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą ir valdymo modernizavimą.

universiteto strategija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos integruota plėtros strategija — metams yra šių iniciatyvų įgyvendinimo rezultatas. Strategijoje pristatoma atnaujinta Kolegijos misija, vizija ir vertybės, taip pat prioritetinės veiklos, joms įgyvendinti išsikelti tikslai, uždaviniai ir numatytos priemonės.

universiteto strategija

Į strategijos rengimą buvo įtraukta visa Kolegijos bendruomenė, kuri prisidėjo vertinant Kolegijos stiprybes, silpnybes, identifikuojant kylančias grėsmes ir formuojant siūlymus tolimesnei veiklai. Aktyviai dalyvavo studentai, kurie tikslinėse grupėse diskutavo dėl Kolegijos įvaizdžio, taip pat konkurencingumo didinimo galimybių, atsakė į klausimus, kodėl pasirinko studijas būtent Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.

universiteto strategija

Didelį indėlį strategijai davė užsienio ekspertas Prof. Johan Jacob Vossensteyn — Olandijos Twente universiteto Aukštojo mokslo politikos studijų centro angl.

Jis ne tik pristatė užsienio šalių patirtį, bet ir metodiškai vadovavo strategijos rengimui, peržiūrėjo ir teikė pasiūlymus galutiniams rezultatams.

universiteto strategija

Ši strategija skirta visoms suinteresuotoms šalims — Kolegijos bendruomenei, socialiniams partneriams, valdžios institucijoms. Strategijoje išreiškiame siekį kurti didžiausią pridėtinę vertę studentams, viešojo ir privataus sektoriaus socialiniams partneriams universiteto strategija plačiajai visuomenei.

Vadovaudamiesi šia strategija vykdysime savo veiklą, kryptingai siekdami Kolegijos vizijos įgyvendinimo.

universiteto strategija