Kainų veiksmų žalios naftos prekybos strategija


Nutarimo Nr. Konkurencijos taryba n u s t a t ė: Tyrimas pradėtas m. Tyrimas pratęstas: Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.

Tyrimo laikotarpis m.

kainų veiksmų žalios naftos prekybos strategija

Visa tai apibendrinus surašytos tyrimo išvados - m. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas nenustatytas. Konkurencijos tarybos raštu Nr. Be to, bendrovės nuomone, pranešime apie atliktą tyrimą nėra tinkamos įrodymų analizės, trūksta objektyvaus įrodymų aptarimo, pranešimas neatitinka teisinio įrodinėjimo standarto, nesilaikoma Europos Bendrijos teisės praktikos; Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo metu buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, netinkamai apibrėžta atitinkama rinka, netinkamai nustatyta dominuojanti padėtis, o įmonės veiksmai įvertinti kaip pažeidimai, netinkamai aiškinant ir taikant konkurencijos teisės normas.

Posėdžio metu šios bendrovės pritarė Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo išvadoms. Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 1.

EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Dėl prekės rinkos apibrėžimo Akcijų pasirinkimo bendrovių pardavimas rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintais Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.

Prekės rinka apibrėžiama kaip visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. Vertinant šių produktų pakeičiamumą pirkėjo vartotojo atžvilgiu, buvo nustatyta, kad benzinas bei dyzelinas neturi artimų pakaitalų - kitos paskirties naftos produktų. Benzino pakeičiamumas dyzelinu reikalauja specialaus variklio, o pakeičiamumas automobilių dujomis reikalauja papildomų finansinių investicijų specialiai įrangai įrengti.

Be to, automobilių dujų kainos tiriamuoju laikotarpiu buvo kelis kartus mažesnės už benzino bei dyzelino kainas.

Kokia naftos kaina šiandien yra teisinga? Autorė: Jelena Tarakanova Daugeliui šalių, kurių biudžetas daugiausia susideda iš energijos nešėjų eksporto pajamų, nafta yra labai svarbus rodiklis.

Benziną A galima pakeisti benzinu A ir atvirkščiai. Taip pat benziną A galima pakeisti benzinu A ir atvirkščiai. Įvertinta tai, kad daugumos šiuolaikinių automobilių varikliai yra kuriami naudoti benziną A ir, esant nedideliam oktaninio kaip sukurti savo prekybos signalus skirtumui tarp atskirų rūšių benzinų, galima keisti vienos rūšies benziną į kitą.

Benzino A pakeičiamumas benzinu A ir atvirkščiai, kaip ir benzino A pakeičiamumas benzinu A ir atvirkščiai galimas ir kainos atžvilgiu. Todėl, apibrėžiant prekės rinką, skaidyti ją pagal benzino rūšis nėra pagrindo. Be to, Europos Komisija, EB steigimo sutarties 82 straipsnio taikymo tikslu, prekės rinką apibrėžia kaip benzino rinką, neskaidydama jos į smulkesnes rinkas pagal benzino rūšis.

Pavyzdžiui, nors dyzelinas yra skirstomas į C, E, F, 1 ir 2 klases, priklausomai nuo sezoniškumo, tačiau nei gamintojo, nei pirkėjo požiūriu skirstyti dyzeliną į smulkesnes rinkas pagal sezoniškumą nėra tikslinga. Tyrimo laikotarpiu nustatyta, kad importuojami naftos produktai atitinka visus Lietuvoje galiojančius reikalavimus, todėl jų pakeičiamumas su vietos gamintojo minėtais naftos produktais yra galimas. Apibrėžiant prekės rinką, būtina įvertinti ir skirtingus tiekimo lygmenis.

Europos Komisijos praktikoje taip pat nėra precedentų, kai naftos produktų rinkos išskiriamos pagal jų transportavimo rūšį geležinkeliu ar autotransportu. Pažymėtina, kad Europos Komisija yra ne kartą sprendimuose dėl koncentracijų konstatavusi, kad didmeninė kiekvieno perdirbtos naftos produkto benzinas, dyzelinas, suskystintos dujos, mazutas prekyba sudaro atskiras prekės rinkas, o mažmeninėje prekyboje dėl pakeičiamumo iš tiekėjų pusės atitinkama prekės rinka laikoma visų degalų pardavimas galutiniam vartotojui.

Tyrimo metu, įvertinus skirtingus naftos produktų platinimo lygmenis, ir buvo nagrinėjamos benzino ir dyzelino rinkos kaip atskiros prekės rinkos, o tai visiškai atitinka Europos Komisijos praktiką.

Pažymėtina, kad dėl pardavimų iš gamyklos ir didmeninės rinkos vienareikšmės Europos Komisijos pozicijos nėra.

Jūsų asmens duomenų valdymas

Viename iš naujausių sprendimų Europos Komisija pažymėjo, kad žalios naftos perdirbimo rinka yra glaudžiai susijusi su didmeniniais pardavimais iš gamyklos, tačiau šiuo atveju nesprendė, ar tai yra atskiros rinkos. Taigi, įvertinus visas aplinkybes, prekės rinka apibrėžiama kaip naftos produktų perdirbimo arba benzino pardavimų iš gamyklos rinka ar, atitinkamai, naftos produktų perdirbimo arba dyzelino pardavimų iš gamyklos rinka.

Dėl geografinės rinkos apibrėžimo 3. Geografinė rinka apibrėžiama kaip teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama nuo gretimų teritorijų. Latvijoje dyzelino pardavimai išaugo 2,8 karto, Estijoje - 2,4 karto.

Taip pat m. Benzino ir dyzelino platintojus produkcijos tiekimo grandyje galima grupuoti į keletą skirtingų platinimo lygmenų. Didžiausiems didmenininkams priskirtinos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikiančios didmeninės prekybos įmonių grupės: Lukoil 9Statoil 10 ir Neste Pagrindinės kliūtys įeiti Lenkijos gamintojams į šią teritoriją buvo logistikos organizavimo kaštai: lyginant su Lietuva ir su Latvija, logistikos kaštai Lenkijoje yra apie 2 kartus didesni, lyginant su Estija - 1,5 karto didesni.

Taip pat didesnės benzino kainos Vakarų Europoje pvz. Be to, nuo m. Rytuose veikia 3 artimiausios naftos perdirbimo įmonės: Rusijoje - Kirišų naftos perdirbimo įmonė KirishyneftorgsintezBaltarusijoje - Novopolocko naftos perdirbimo gamykla Naftan ir Mozyrio naftos perdirbimo gamykla. Todėl benzino importui iš Rytų ES standartai yra rimta kliūtis.

 Вышла небольшая заминка, - сказал американец.

Be to, gamintojai iš Rytų Rusijos, Baltarusijos turėjo kliūčių, didinti savo pardavimus Lietuvoje dėl iki m. Tiriamuoju laikotarpiu Rusijos Kirišų ir kitųBaltarusijos Novopolocko, MozyrioLenkijos Plocko ir Gdansko naftos perdirbimo įmonėms buvo kitokios konkurencijos sąlygos eksporto muitai, kainų skirtumai, nepakankamai aukštos kokybės benzino gamyba ir kt.

Naujienos:

Todėl m. Naftos produktų importui iš Rytų taip pat turėjo įtakos ir ribotos rezervinių terminalų apimtys žr. Baltarusijos, Rusijos bei kitų valstybių naftos perdirbimo įmonės negali savarankiškai patekti į Baltijos šalių rinką. Tačiau jos gali patekti bendradarbiaudamos su 3 didžiausiais didmenininkais: Lukoil, Statoil ir Kainų veiksmų žalios naftos prekybos strategija, kurie turi terminalus, rezervuarus bei išplėtotus degalinių tinklus Baltijos valstybių teritorijoje. Suomijos ir Norvegijos naftos produktų gamintojų galimybes įeiti į Lietuvos, Latvijos ir Estijos benzino ir dyzelino rinkas riboja tai, kad naftos produktai turi būti pervežami jūros transportu, o tai susiję su būtinybe turėti importo terminalus uostuose - Rygoje ar Taline, su didelio naftos produktų kiekio pirkimu iš karto, atplaukus tankeriui, o tam reikalingos didelės apyvartinės lėšos, taip pat su būtinybe prieš tam tikrą laiką užsakyti tankerius, būtinybe naftos produktus sandėliuoti didelės talpos rezervuaruose bei kita šio verslo organizavimo rizika.

Iki m. Rinkų apžvalga ir charakteristika.

Kokia naftos kaina šiandien yra teisinga?

Tokia pati terminalų problema nurodyta Latvijoje Statoil nuomojasi bazę iš Lietuvos Geležinkelių. Taip pat yra apie šimtas mažų, techniškai atsilikusių, neturinčių pritaikymo bazių. Įvertinus situaciją, aiškiai matyti, kad kontroliuojant 8 iš 9 bazes galima pakelti labai stipriai kainų lygį Lietuvoje.

Finansinio stabilumo apžvalga

Pažymėtina, kad nenaudojamų pajėgumų didžiausią dalį net m3 sudaro Lietuvos naftos produktų agentūros terminalo Subačiuje pajėgumai, kurie naudojami privalomų kuro atsargų rezervui.

Be to, Lietuvos naftos produktų agentūros terminalas nėra paruoštas dirbti pilnu pajėgumu - m3. Terminalas kiekvienais metais yra rekonstruojamas ir turi būti paruoštas tiek, kad galėtų saugoti tų metų rezervą. Be to, šis terminalas yra labai nepalankioje geografinėje padėtyje.

kainų veiksmų žalios naftos prekybos strategija

Latvijoje vienu terminalu galėjo naudotis tik vienas ūkio subjektas. Gretimos naftos perdirbimo gamyklos vienos pačios nėra įtraukiamos į atitinkamą benzino ar dyzelino rinką kaip savarankiški dalyviai dėl įėjimo į rinką kliūčių - terminalų ir naftos produktų saugojimo rezervuarų neturėjimo bei transportavimo kaštų.

Terminalus ir naftos produktų saugojimo rezervuarus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje turi įmonių grupės Lukoil, Statoil ir Neste. Degalų pirkimas iš Europos šalių naftos perdirbimo įmonių reikalauja didelių apyvartinių lėšų, nes į uostus atplaukia labai didelis degalų kiekis, iš karto reikia mokėti didelius mokesčius, padidėja kitos administravimo išlaidos.

Be to, Europos degalų rinkose nėra benzino ar dyzelino pertekliaus. Pagal Konkurencijos tarybos paaiškinimus dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, įvertinant paklausos pakeičiamumą, pradedama nuo prekių, kurias parduoda nagrinėjami ūkio subjektai prekės rinkos apibrėžimo tikslu ar nuo teritorijos, kurioje jie jas parduoda geografinės rinkos nustatymo tikslu. Tyrimo metu stengiamasi nustatyti, ar nagrinėjamo ūkio subjekto prekių pirkėjai, reaguodami į mažą nuo 5 iki 10 proc. Jeigu pakeičiamumas gali būti tiek reikšmingas, kad kainos padidinimas taptų nenaudingas, nes sumažintų pardavimų apimtis, tokiu atveju į atitinkamą rinką išleisti akcijų pasirinkimo žurnalo įrašą kiti prekių pakaitalai ar aplinkinės teritorijos.

Pažymėtina, kad paklausos pakeičiamumo įvertinimas SSNIP testas kaip tyrimo modelis yra vienas bet ne vienintelis būdas, naudojamas įrodymams apie paklausos pakeičiamumą ilgas trumpas akcijų prekybos strategijas. Tai yra kiekybinis, hipotetinis eksperimentas, atliekamas naudojant hipotetinį kainos pakėlimą analizuojant hipotetinį monopolistą.

1. Strategija:

Tokio testo rezultatai visada esmingai priklauso nuo to, kokios prielaidos kurios yra neišvengiamos, nes į visus veiksnius atsižvelgti neįmanoma priimtos ir nuo to, kokie naudojami pirminiai duomenys. Teste dalis naudojamų duomenų pažymėti, kad yra paimti iš šaltinių - B ir C priedų, tačiau ten minėtų duomenų nėra.

Jeigu duomenys yra išvestiniai, turėtų būti pateikti pirminiai duomenys. Panaši padėtis buvo ir Latvijoje. Lenkijoje yra ne viena gamykla ir kiekviena jų turi savo ekonominius interesus ir veikia pagal savo kaštus bei rinkos strategiją. Tokia pat situacija ir su Norvegijos, Švedijos ir Suomijos eksportu. Taip hipotetiškai nukreipus visą šalies eksportą vienai gamyklai, kuri pagal potencialias galimybes yra palankiausia kainų veiksmų žalios naftos prekybos strategija į Baltijos šalis, gaunami nerealūs benzino ir dyzelino kiekiai, galimi nukreipti į Baltijos šalis.

Be to, nors eksportuotojų yra keletas, minimali pelninga eksportinė kaina apskaičiuota tik vienai gamyklai šalyje D. Anot Europos Komisijos, reikia remtis kainų veiksmų žalios naftos prekybos strategija metodų įrodymų rinkai apibrėžti, nes bet kokio vieno iš jų naudojimas ves prie netinkamo rinkos apibrėžimo.

Paskutinėje paskelbtoje analizėje 24 dėl EB steigimo sutarties 82 straipsnio taikymo Europos Komisija nurodė, kad SSNIP testas apibrėžiant atitinkamą rinką piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejais yra nepakankamas, o kai kuriais atvejais netgi sunkiai pritaikomas praktiškai. Pavyzdžiui, minėtos analizės 13 p. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.

Konkurencijos taryba pripažino, kad m.

Video galerija (4)

Dėl dominuojančios padėties nustatymo ir įvertinimo Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi, dominuojanti padėtis suprantama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje, veiksmingai ribojant konkurenciją. Vadovaujantis Konkurencijos tarybos m.

kainų veiksmų žalios naftos prekybos strategija

Ūkio subjekto užimama rinkos dalis yra vienas pagrindinių veiksnių, leidžiančių daryti išvadą apie ūkio subjekto gebėjimą daryti vienpusę lemiamą įtaką.